&gcTitle=[ablak címe] # Példánk szerint: /index.php?gcPage=oldal23&gcTitle=23.Aloldal # Az oldal referenciához tartozó esetleges további GET paraméterek az oldal paraméter mögé kerülnek. # Az alkalmazás egyetlen szülő könyvtárának nevében sem legyen pont ! # A gcTitle változó értéke megadható a hívott oldal előfeldolgozó részében is. # # ----------------------------------------------- # konfigurációs adatok include("/var/www/bmwteile.hu/www/htdocs/conf.inc"); # Alapértelmezett háttérszín beállítás (fehér) define(HATTER, "#FFFFFF"); # cache és proxi kijátszó paraméter define(NEXT, "next=".mktime()); # Aktuális oldal név, és metódus kinyerése $gcParams = $_GET; $temp = explode(".", $_GET["gcPage"]); $gcCurrentPage = ($temp[0]) ? $temp[0] : "public/index"; $llAdminOldal = is_int(strpos($gcCurrentPage, "admin/")); # ----------------------------------------------- # Alap függvénygyüjtemény beillesztés include(PATH_PRIV."/inc/std_main.inc"); # Innentől kezdve vannak konstansok # SQL kezelő függvénygyüjtemény include(PATH_PRIV."/inc/std_sql.inc"); # Nyelvi feloldások if (!$_SESSION["gcLang"]) $_SESSION["gcLang"] = "hu"; if ($gcNewLang) { $_SESSION["gcLang"] = $gcNewLang; } $gcLang = $_SESSION["gcLang"]; include(PATH_PRIV.'/inc/'.$_SESSION["gcLang"].'.inc'); # nyelvfájl include $rpos = strrpos($gcPage,"/"); $lcDir = substr($gcPage,0,$rpos+1); if(file_exists(PATH_PRIV."/lang/".$lcDir.$gcLang.".inc")) { include PATH_PRIV."/lang/".$lcDir.$gcLang.".inc"; } else { if ($llAdminOldal) { include PATH_PRIV."/lang/admin/".$gcLang.".inc"; } else { include PATH_PRIV."/lang/public/".$gcLang.".inc"; } } # nyelvfüggő image könyvtár $gcImgDir = "/images/".$gcLang."/"; # Session indítás session_start(); # SQL kapcsolat létrehozása $grConn = Belep(); $sql = "SET NAMES 'latin2'"; tcgFuttat($grConn,$sql); # modulok adatai. Ide kell tenni, hogy a nyelvi fájlokat lehessen használni ebben is. include("modules.inc"); # admin fülek kezelése if ($gnUjModul) { $_SESSION["gcAdminTab"] = $gnUjModul; } # Alkalmazás specifikus függvénygyüjtemények # Közös függvények include(PATH_PRIV."/inc/funcs.inc"); # Megjelenítést könnyítő html függvények include(PATH_PRIV."/inc/html.php"); # Admin listaoldal megjelenítést könnyítő függvények if ($llAdminOldal) { include(PATH_PRIV."/inc/admin_html.php"); include(PATH_PRIV."/inc/std_list.php"); include(PATH_PRIV."/inc/std_edit.php"); } # Admin oldal login kezelés if ($llAdminOldal) { if ($logInButton) $_SESSION["gcLoginOk"]="false"; if (!$_SESSION["gcLoginOk"] || $_SESSION["gcLoginOk"]!="ok") { $lcLoginOk = false; if ($gcLogin2UserName && $gcLogin2Password) { $sql = "SELECT ".$lcAdminDb[0].",".$lcAdminDb[1]." FROM ".$lcAdminDb[2]." WHERE ".$lcAdminDb[3]."='$gcLogin2UserName' AND ".$lcAdminDb[4]."='$gcLogin2Password'"; list($tomb, $rownum, $colnum, $querynum) = tcgLekerdez($grConn, $sql, 0); if ($rownum>0) { $_SESSION["gcLoginOk"] = "ok"; $gcJog = 1; $gcFelvivoNev = $tomb[1][0]; $_SESSION["gcFelvivoNev"] = $gcFelvivoNev; $lcLoginOk = true; } } if (!$lcLoginOk) { tcgKilep($grConn); header("Location: admin/index.php?fcLoginError=1"); } } } # Admin oldali hozzáférés engedélyezés //if ($llAdminOldal) { //include(PATH_PRIV."/inc/admin.inc"); //} # Előző oldal név kinyerése a session-b?l $gcLastPage = $_SESSION["gcLastPage"]; # Utófeldolgozó azonosítása if ($REQUEST_METHOD == "POST") { if ((isset($fcUtofeldolgozo)) && (trim($fcUtofeldolgozo)!="")) { $lcUtofeldolgozo = $fcUtofeldolgozo; } else { $lcUtofeldolgozo = $gcLastPage; } } if ((isset($fcCurrentPage)) && (trim($fcCurrentPage)!="")) { $gcCurrentPage = $fcCurrentPage; $gcLastPage = $fcCurrentPage; } # ----------------------------------------------- # Előző oldal utófeldolgozójának (_uto) meghívása, POST esetén # Hiba esetén beállítja glError értékét, a hibaüzenetet a gcError -ba kell tenni $gcError = ""; if (($lcUtofeldolgozo) && (file_exists(PATH_PRIV."/".$lcUtofeldolgozo."_uto.php"))) { # Létezik el?z? oldal, illetve annak utófeldolgozója, hiba flag beállítása $glError = FALSE; include(PATH_PRIV."/".$lcUtofeldolgozo."_uto.php"); unset($lcUtofeldolgozo); if ($glError) { # Kezelhet? hiba lépett fel, visszairányítás az előző oldalra $gcCurrentPage = $gcLastPage; } # Utófeldolgozó változóinak törlése $temp = get_defined_vars(); end($temp); do { if (key($temp) == "glError") { # Ha létezik a glError változó, akkor hiba lépett fel, vissza kell # menni az el?z? oldalra, ezért nem töröljük a változókat. A glError # változó utolsó a tömbben. break; } else { eval('unset($'.key($temp).');'); } } while ((prev($temp)) || (key($temp))); unset($temp); } # Utófeldolgozás vége # ----------------------------------------------- # Ha uj modult indítunk, töröljük a sessionböl amit lehet if (($gnUjModul) && (is_array($_SESSION))) { $laKeys = array_keys($_SESSION); $laValues = array_values($_SESSION); for ($i = 0; $i < count($laKeys); $i++) { if (substr($laKeys[$i], 0, 1) == "l") { $r = '$'.$laKeys[$i].'="";'; eval($r); } } unset($laKeys, $laValues, $i, $r); } elseif (($gcLastPage) && ($gcCurrentPage != $gcLastPage)) { # Lapcsere, elmentjük a változókat $lcLastPage = str_replace("/", "_", $gcLastPage); $laKeys = array_keys($_POST); $laValues = array_values($_POST); $r2 = 'unset($la'.$lcLastPage.');'; eval($r2); for ($i = 0; $i < count($laKeys); $i++) { $r1 = '$'.$laKeys[$i].'="'.addslashes($laValues[$i]).'";'; eval($r1); $r2 = '$la'.$lcLastPage.'[]=$r1;'; eval($r2); } $r3 = '$_SESSION["la'.$lcLastPage.'"] = $la'.$lcLastPage.';'; eval($r3); $r2 = 'unset($la'.$lcLastPage.');'; eval($r2); # Visszatöltjük ha kell és van mit if ($glVissza) { $lcCurrentPage = str_replace("/", "_", $gcCurrentPage); $r3 = '$laTomb=$_SESSION["la'.$lcCurrentPage.'"];'; eval($r3); if (is_array($laTomb)) { $laValues = array_values($laTomb); for ($i = 0; $i < count($laValues); $i++) { eval($laValues[$i]); } } } unset($lcLastPage, $lcCurrentPage, $laKeys, $laValues, $laTomb, $i, $r1, $r2, $r3); } # Uj modul indítás, sessionböl törlés vége # Muszáj a legvégén csinálni mert ez csak egy referencia! if (substr($gcCurrentPage, strlen($gcCurrentPage) - 6) != "IFrame") { $_SESSION["gcLastPage"] = $gcCurrentPage; } # ----------------------------------------------- # modul adatok betöltése if ($llAdminOldal) { $lcAdminModul = substr($gcCurrentPage,strpos($gcCurrentPage, "admin/")+6); $lcAdminModul = substr($lcAdminModul,0,strpos($lcAdminModul,"/")); $gcAdminModulLocation = $modul[$lcAdminModul]["location"]; $gcAdminModulTitle = $modul[$lcAdminModul]["title_list"]; } # Aktuális oldal el?feldolgozójának (_elo) meghívása, ha létezik if (file_exists(PATH_PRIV."/".$gcCurrentPage."_elo.php")) { include PATH_PRIV."/".$gcCurrentPage."_elo.php"; } if ($llAdminOldal) { $gcTitle .= (($gcAdminModulTitle) ? " - " : " - ").$gcFelvivoNev; } # Admin vagy publikus oldal template meghívása # Amennyiben a glAlone változó értéke 1, akkor csak a javascript # beillesztést és a HTML oldal megnyitást illeszti be, egyébként a menüt, # illetve egyéb járulékos tartalmat is. if ($llAdminOldal) { #admin oldal include(PATH_PRIV."/admin.php"); } else { #publikus oldal if (file_exists(PATH_PRIV."/public_elo.php")) { include(PATH_PRIV."/public_elo.php"); } if (file_exists(PATH_PRIV."/public_js.php")) { echo ''."\n"; } include(PATH_PRIV."/public.php"); } #Aktuális oldal megjelenítő része if(file_exists(PATH_PRIV."/".$gcCurrentPage.".php")){ include(PATH_PRIV."/".$gcCurrentPage.".php"); } else { echo '404.
Sajna ilyen nincs: '.PATH_PRIV."/".$gcCurrentPage.".php"; //include(PATH_PRIV."/inc/mancs-tail.inc"); } # HTML oldal lezárás echo ' '; # ----------------------------------------------- # SQL kapcsolat lezárása tcgKilep($grConn); ?>